Byggteknisk As

Ingeniør og entreprenør 

Mob 46767731 E-post [email protected]

Gulv

Valg av type inngangsystemer,vinyl,linoleum, parkett, fliser, membran, tepper er  spesielt områder hvor vi kan tilby vår kompetanse:

 Sett i forhold til miljø, belastning og vedlikehold

Tetthetskontroll og trykktesting av gulvbelegg og membran

Gulvavretting 

Byggteknisk.as lager beskrivelser og utfører rådgivning i forbindelse med gulvavretting på alle typer gulvkonstruksjoner. 


Tilsyn og vedlikehold


  • Har du behov for en uavhengig konsulent som kan ha  tilsyn med dine bygg etter behov, slik at verdiene holder seg år etter år. Dette kan vi optimalisere ved å forlenge vedlikeholds intervallene på dine bygg på bakgrunn av produkt kunnskap og erfaring.


  • Tilstandsvurdering av Tre,betong,mur,tegl  konstruksjoner:
  • Vi finner årsak til lekkasje smuldring,sprekker,riss, skader.
  • Hva må vedlikeholdes og når bør det utføres ? 
  • Vi lager beskrivelser for å løse utfordringen.

Lydlekasjer

  • Har du utfordringer med trinnlyd eller luftlyd så har Byggteknisk.as gode løsninger som ivaretar og forbedrer lydnivået i deres bolig. 

 Fukt 

  • Med moderne utstyr kartlegger Byggteknisk.as fukt utfordringer i bygg.